Σημεία διασύνδεσης -A A +A

Περιβάλλον Quality Assurance (QA)

SOAP (τα URLs είναι προσβάσιμα απευθείας μέσω κάποιας εφαρμογής Explorer)

 

HL7 (Κίνηση Ασθενή) (Απαιτείται εγκατάσταση HL7 client*)

 

Παραγωγικό περιβάλλον

SOAP (τα URLs είναι προσβάσιμα απευθείας μέσω κάποιας εφαρμογής Explorer)

 

HL7 (Κίνηση Ασθενή) (Απαιτείται εγκατάσταση HL7 client*)