Νέες λίστες τιμών -A A +A

14/09/2016

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί ενημερωμένες λίστες τιμών ανά πεδίο στην εφαρμογή και στο πεδίο Λίστες τιμών (για εξαγωγή), σύμφωνα με τις απαιτήσεις που δόθηκαν από τα Νοσοκομεία μέχρι 31-07-2016.