Συχνές ερωτήσεις -A A +A

Γιατί δεν μπορώ να καταχωρήσω αναφορές;

Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στους παρακάτω λόγους:
α. Δεν υπάρχει ανοιχτή περίοδος καταχώρησης στοιχείων.
β. Προσπαθείτε να καταχωρήσετε σε περίοδο που είναι κλειστή.
γ. Ο χρήστης που έχετε συνδεθεί δεν έχει ρόλο καταχωρητή λειτουργικών ή οικονομικών αναφορών.

Πως μπορώ να δω αν υπάρχει ανοιχτή περίοδος καταχώρησης στοιχείων;

Η έναρξη μίας περιόδου ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου και επίσης φαίνεται στη σελίδα του BI forms με την ένδειξη 'ανοιχτές περιόδοι'

Πως μπορώ να δω ποιος είναι ο ρόλος μου στο σύστημα;

Αφού συνδεθείτε στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης δίπλα στο όνομα χρήστη φαίνεται ο ρόλος στο σύστημα , π.χ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ