Σημεία διασύνδεσης -A A +A

Περιβάλλον Quality Assurance (QA)

 

Ανοιχτά RESTful Web Services με Κωδικοποιήσεις (τα URLs είναι προσβάσιμα απευθείας μέσω browser)

 

SOAP (τα URLs είναι προσβάσιμα απευθείας μέσω browser)

 

HL7 (Κίνηση Ασθενή) (Απαιτείται εγκατάσταση HL7 client*)

 

 

Περιβάλλον Παραγωγής

 

Ανοιχτά RESTful Web Services με Κωδικοποιήσεις (τα URLs είναι προσβάσιμα απευθείας μέσω browser)

 

SOAP (τα URLs είναι προσβάσιμα απευθείας μέσω browser)

 

HL7 (Κίνηση Ασθενή) (Απαιτείται εγκατάσταση HL7 client*)